Obchodní podmínky

Informace pro účastníky kurzů plavání kojenců a batolat s rodiči a kurzů předškoláků bez rodičů platné od 1.5.2018

 

Milí rodiče, vítáme vás v naší plavecké škole, provozované společností Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Praha, Malletova 2350, PSČ 19000, IČ: 24242144, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571.

Rádi bychom vás tímto dokumentem blíže seznámili s provozem naší plavecké školy a s podmínkami služeb, které nabízíme.  Součástí dokumentu jsou:

 • obecné informace o kurzech
 • jak své lekce omlouvat a kdy si je můžete nahradit, storno podmínky kurzu
 • jak upravujeme vodu v našich bazénech a hygienické nároky s tím spojené
 • další poskytované služby našeho centra

Posláním naší školy je předat vašim dětem i vám profesní zkušenosti v oboru dětského plavání na co nejvyšší úrovni od kojenců až po školáky.

Naši INSTRUKTOŘI jsou akreditovaní MŠMT, ve svém oboru se stále aktivně vzdělávají a procházejí pravidelnými tréninky a školeními.  Přístup k dětem je založen na profesních dovednostech spojených s přátelským přístupem, s ohledem na věk dítěte, jeho dovednosti, potřeby a s důrazem na otevřenou komunikaci s rodičem.

PROSTŘEDÍ, ve kterém se budete nacházet, je přizpůsobeno na provoz dětského plavání, v pánských i dámských šatnách jsou dětské ohrádky, přebalovací pulty, podložky. Pomůcky použité v kurzu jsou pravidelně dezinfikovány a jsou k zapůjčení, v omezeném množství, i mimo kurzy plavání u plavčíka. V celém centru se neustále pohybuje personál, který průběžně pečuje o čistotu a dbá na bezproblémový provoz.

VODA v našich bazénech je udržována v co nejvyšší kvalitě s ohledem na stálou přítomnost dětí a prochází neustálou kontrolou. KOJENECKÝ BAZÉN určený pro kurzy dětí od 6ti měsíců má svou vlastní speciální technologii úpravy vody.

NAŠÍM CÍLEM JE, aby centrum fungovalo v co nejvyšší kvalitě a čistotě. S ohledem na vysokou ekonomickou náročnost udržení této kvality bychom rádi předali tyto informace i vám a požádali vás o dodržování hygienických zásad, které jsou zmíněny níže.

 

KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI

Kurz obsahuje 10 lekcí, každá lekce má 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do kojeneckého bazénu bez pokynů instruktora.

Kurzy pro děti od 6ti měsíců do 2 let probíhají v tzv. kojeneckém bazénu, výjimkou je otužování na začátku lekce.

Kurzy pro děti od 2 do 3 let probíhají v zálivu velkého bazénu, v tzv. chrličích.

Věci s sebou:

Pro dítě: jednorázovou plenku do vody (2x) či plavečky s nepropustnou membránou, osušku, hračku, hygienické potřeby, svačinu (po kurzu), gumové botky pro chodící plaváčky

Pro rodiče: plavky (do kojeneckého bazénu není možný vstup v bermudových pánských plavkách), osušku, gumové pantofle, hygienické potřeby

 

KURZY PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ BEZ RODIČŮ, KONDIČNÍ PLAVÁNÍ

Kurz obsahuje 10 lekcí, každá trvá 45 minut včetně závěrečného odpočinku ve vířivce či parní kabině.

Výjimkou je kurz kondičního plavání, který obsahuje 20 lekcí, každá lekce trvá 45 minut. Tento kurz je určen pro vybrané plavce, které dle plaveckých dovedností do této skupiny doporučí instruktoři předškolního plavání.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 3 minuty před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru před turnikety.

Do prostor bazénu není možný vstup v civilním oblečení.

Po skončení lekce Vám bude dítě opět u turniketů předáno a instruktor za něj již dále nenese odpovědnost. Vracejte se proto pro své děti včas!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Věci s sebou:

Přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, notýsek na odměny, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

 

OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

 • Kurzy plavání kojenců a batolat s rodiči, kurzy plavání předškoláků bez rodičů

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plaveckého klubu Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým plaváčkům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí. Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 8:00 hodin ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými v dalších větách.

Náhradní lekce je možné čerpat nejpozději do 4. lekce navazujícího kurzu, který je zahájen bezprostředně po skončení kurzu. Výjimkou jsou poslední kurzy před letními prázdninami (duben – červen). Náhradní lekce z takových kurzů je možné čerpat pouze do poslední lekce těchto kurzů. Pokud na konci kurzu zbývají dítěti nevychozené, řádně omluvené lekce, je možné si týden po ukončení kurzu vyzvednout na recepci tzv. plavenku (nárok na vrácení peněz nevzniká). Vydávají se maximálně 2 plavenky/plaváčka (tj. 1 omluvená lekce = 1 plavenka, 2 a více omluvených lekcí = 1 plavenka).

PLAVENKA = 60 minutový vstup do Vodního spa pro 1 dospělou osobu + 1 dítě

Plavenky je možné vyzvednout nejpozději do 15. září. Následně nárok na plavenku zaniká. Platnost plavenky je 2 měsíce od jejího vyzvednutí. Plavenku nelze směnit za peníze. Plavenka pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době 2 měsíců od jejího vyzvednutí uplatněna (tj. nelze již čerpat služby ani ji směnit za peníze).

 

 • Kondiční plavání

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plaveckého klubu Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování svých lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 8:00 hodin ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezením uvedeným dále.

Náhradní lekce je možné čerpat pouze do poslední lekce daného kurzu bez možnosti jakékoliv kompenzace.

Provozovatel zajistí náhradní lekce do konce výše uvedených termínů. Nebude-li to možné, poskytne provozovatel volné vstupy do bazénu pro rodiče a dítě.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 2 týdny před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

 

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OMLUV A NÁHRAD AUKSYS

- podrobný návod na užívání systému omluv a náhrad systému Auksys naleznete na stránce "Omluvy a náhrady lekcí"

 

CENÍK KURZŮ

3.700 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – začínající

3.400 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – pokračující

3.350 Kč – předškoláci (plavání bez rodičů) – začínající

3.050 Kč – předškoláci (plavání bez rodičů) - pokračující

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu 300 Kč na kurz. 

Sourozenecká sleva

V případě 2 sourozenců v 1 běhu kurzu se z celkového součtu obou kurzovných odečte sleva 550 Kč.

V případě 3 sourozenců v 1 běhu kurzu se z celkového součtu všech kurzovných odečte sleva 1.100 Kč.

 

ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Možnosti úhrady kurzovného

V hotovosti

Převodem na účet -  264587781/0300, VS: 8888, do poznámky uveďte jméno dítěte, den a čas kurzu

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz

Infinit Kartou

Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Klient má možnost rezervace místa v kurzu. Klient je povinen pro účely rezervace složit nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč, a to:

 1. do 14ti dnů ode dne zahájení zápisového týdne v případě pokračujících plaváčků (rezervace místa v navazujícím kurzu);
 2. do 7 dnů ode dne, kdy potvrdíme, že místo v kurzu je rezervováno v případě nových plaváčků.

Uhrazená záloha je následně započtena na cenu příslušného kurzu. Zbylou část ceny kurzu je klient povinen doplatit nejpozději do 1. lekce příslušného kurzu.

 

STORNO PODMÍNKY

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

Následně lze kurz zrušit nejpozději do zahájení prvé lekce příslušného kurzu s tím, že klientem uhrazená záloha se nevrací (tj. klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy).  Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o nevratnou zálohu bude vráceno na účet rodiče.

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se j:

 1. rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení nevratné zálohy či
 2. vystavit Klubovou Infinit kartu (IK) s kreditem ve výši zmeškaných hodin, po odečtení nevratné zálohy či
 3. přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na Klubovou IK, po odečtení nevratné zálohy, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet. (Klubovou IK lze využít na služby, které nabízí společnost Infinit s.r.o. ve všech svých pobočkách).

Volba způsobu kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci je na rodiči.

Lékařské potvrzení je nutno doložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), není možné kurzovné kompenzovat žádným způsobem.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností  je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Znění této informace můžeme měnit či doplňovat. O změnách či doplnění těchto informací Vás budeme informovat na naší webové stránce www.plavani-zabicka.cz s tím, že upravené znění informace nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na naší webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění informace.

 

HYGIENICKÉ ZÁSADY V KURZU, NAŠE VODA

Technologie čištění vody: Kojenecký bazén má samostatnou technologii čištění vody, která  plně splňuje přísné hygienické předpisy. Bazén je napuštěn pitnou vodou z řádu. Voda je navíc ošetřována unikátní, velmi výkonnou UV lampou a ozónem, které společně s pískovou filtrací zajišťují v bazénu průzračnou vodu zbavenou všech nečistot. Pískové filtry jsou každý den důkladně proprány a bazén je denně po skončení provozu čištěn a dopuštěn čerstvou vodou.

Pečlivý dohled našich techniků a použití automatického dávkovače Dulcomarin II zajišťují, aby byla po dobu plavání miminek, koncentrace chlóru ve vodě na nejnižší možné hranici, kterou povoluje hygienická vyhláška. Po celý den je voda zcela čistá a vyhovuje nejnáročnějším požadavkům pro plavání dětí s rodiči. Čistota vody odpovídá vyhlášce č. 238/2011 Sb. Každý týden je testována v laboratořích Peal a pravidelně kontrolována hygienickou stanicí.

Tento způsob čištění vody s minimálním obsahem chlóru však klade i vysoké požadavky na dodržování základní hygieny klientů. Budeme rádi, když i vy přispějete k udržení čisté vody v našich bazénech. Stačí opravdu málo.

Tím, že se před vstupem do bazénu osprchujete bez plavek, použijete mýdlo a odlíčíte se (vatové tampónky a odličovací mléko jsou umístěné v šatně a sprše), zabráníte, aby automatika našeho bazénu dávkovala do vody chlór, jenž pak musí zbytečně čistit v bazénu to, co mohlo být opláchnuto ve sprše.

Dodržováním správných postupů vybudujete vašemu dítěti správné hygienické návyky na celý život!

Voda v uších a aklimatizace: Voda v uších dětem nevadí. Problém nastává, pokud voda v uších zůstane a zastydne v nich. V prostorách sprch a sušáků na vlasy jsou k dispozici vatové tampony, kterými je vhodné vytřít vodu ze zevních zvukovodů ("šťourátka" do uší malých dětí nepatří). Voda z vnitřních zvukovodů samovolně vyteče či vyschne. Nebudete-li tedy po kurzu spěchat a zůstanete v prostorách budovy alespoň půl hodiny po skončení lekce, záněty středouší ani jiná nachlazení vašemu miminku v přímé souvislosti s plaváním nehrozí.

Pro ty, kteří chodí:  Prostory vodního spa a sprch jsou kluzké a děti je občas těžké uhlídat. Můžete jim pořídit gumové pantofle s protiskluzovou podrážkou, nejlépe s páskem přes zadní část nohy, aby v nich byla nožka dostatečně pevná.

Parní solná lázeň s eukalyptovými esencemi: Je vhodné zařadit pobyt v páře až na konec vašeho pobytu ve vodním světě a nepřesahovat 5 minut. Postupem času můžete začít opakovat cykly a třeba je i prodloužit. Vždy čas strávený v páře přizpůsobte reakci děťátka, zda je spokojené, či se necítí dobře a pláče. Z páry je nutné jít vždy "přes sprchu", zvláště chystáte-li se jít ještě do bazénu! Nezapomínejte po každém saunovém procesu osprchovat tělíčko vašeho dítěte vlažnou vodou. I v případě, že už do bazénu nejdete, je vhodné organismus mírně zchladit přiměřeně vlažnou vodou. Pokud páru využíváte, doporučujeme vám po lekci, v chladnějším počasí, delší než půlhodinovou aklimatizaci, zvláště u kojenců a mladších batolátek.

Přebalování dětí je povoleno pouze na přebalovacích pultech v prostorech dámských, pánských šaten a bazénového WC, na toaletě s přebalovacím pultem u restaurace. Kojení je ve vodním a saunovém světě povoleno vyjma parní kabiny, whirlpoolu, relaxačního bazénu, plaveckého bazénu (ve vodě).

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY KE KURZŮM

 • Možnost pořízení zdarma Klubové Infinit karty. Následně můžete využít slevových výhod na služby wellness centra Infinit.
 • K 30 minutám kurzu s rodiči dalších 25 minut zdarma k využití Vodního světa - parní lázně s mořskou solí provoněnou eukalyptem, whirlpoolu, velkého bazénu se zážitkovou částí. Po uplynutí 55 minut se účtuje každá započatá minuta 1,50 Kč.
 • Neomezený čas strávený v šatnách.
 • Zvýhodněné vstupné do bazénu a saunového světa pro rodiče nebo doprovod během probíhající výuky. Bazén 60min/90Kč, Saunový svět 60min/120Kč.
 • Zapůjčení veškerých potřebných pomůcek v kurzu.
 • Přebalovací pulty, podložky, ohrádky a koše na pleny v šatnách. Možnost očištění přebalovacího pultu před použitím.
 • Dětský sprchový gel v dámské šatně.
 • Odličovací mléko a vatové tamponky v dámské šatně.
 • Sleva při pokračování v kurzu, sourozenecké slevy.
 • Možnost zakoupení jednorázové koupací plenky a neoprenových plavek.
 • Možnost zakoupení nápojů a lehkých svačinek na recepci.
 • Možnost ohřátí příkrmu v mikrovlnné troubě u hracího koutku.
 • Před a po plavání možnost posezení u stolků, kde jsou umístěny jídelní židličky pro děti.
 • Free Wifi

 

Restaurace Sezio, kde vám kuchaři připraví pokrmy z čerstvých surovin. Ve všední dny, v časech mezi 9:00 a 10:30, ochutnejte světové snídaně. Od 11:00 do 15:00 můžete využít nabídky z poledního menu.

Ostatní aktivity v Žabičce: letní příměstské tábory, letní intenzivní kurzy, pobytové akce, podvodní focení…

Doprovod na lekci: Osoba, která vás na kurz doprovází, může být pouze "na suchu". Z kapacitních důvodů není možné, aby se lekce účastnila ve vodě, ani nemá přístup do páry. Doprovod může přijít zdarma, potřebuje s sebou čisté věci na převlečení k bazénu (např. šortky a tričko, gumové pantofle, v prostorech je až 30°C). Doprovod si ve sprchách omyje nohy, zvláště pokud nemá pantofle.

Nemá-li doprovod čisté věci na převlečení, nebude do prostoru vodního spa vpuštěn.

Umístění kočárků: ponechávejte na místě pro ně vyhrazené. Tzn. v prosklené části u vchodu, kde jsou kovová madla, ke kterým lze na recepci zapůjčit zámek.

Hrací koutek: je nehlídaný a jeho provoz upravuje Provozně bezpečností řád dětského koutku umístěný v jeho prostorách. Vstup do dětského koutku je povolen dětem starším 3 let. Mladším v doprovodu dospělé osoby.

Trezory: své cennosti si ukládejte do trezorů naproti recepci. Zámek vám vydá obsluha bazénové recepce.

 

Děkujeme vám za přečtení a dodržování uvedených informací a přejeme příjemně strávený čas v našem centru. Vaše plavecká škola Žabička & Vodní a saunový svět s.r.o.

Nahoru