Platební podmínky

Částka kurzovného se skládá ze dvou částí: záloha + doplatek kurzovného.

Záloha kurzovného
Kurz s rodiči (začátečníci / pokročilí) 1.000 Kč
Kurz bez rodičů (začátečníci / pokročilí) 1.000 Kč

Klient má možnost rezervace místa v kurzu. Klient je povinen pro účely rezervace složit nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč, a to:

do 14ti dnů ode dne zahájení zápisového týdne v případě pokračujících plaváčků (rezervace místa v navazujícím kurzu);

do 7 dnů ode dne, kdy potvrdíme, že místo v kurzu je rezervováno v případě nových plaváčků.

Uhrazená záloha je následně započtena na cenu příslušného kurzu. Zbylou část ceny kurzu je klient povinen doplatit nejpozději do 1. lekce příslušného kurzu.

Storno podmínky

Zrušení kurzu (smlouvy) umožňujeme nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

Následně lze kurz zrušit nejpozději do zahájení prvé lekce příslušného kurzu s tím, že klientem uhrazená záloha se nevrací (tj. klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy).  Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).
Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno a záloha propadá ve prospěch plavecké školy.

Převod lekcí / navrácení části kurzovného

Je možné pouze v případě, že dítě zmešká nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému řádně omluvené. V tomto případě je provozovatel povinen vrátit rodiči kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu po odečtení nevratné zálohy, případně převést lekce na navazující kurz při doplacení zbylých lekcí.

Výše uvedené lze uplatnit po doložení lékařské zprávy nejpozději do 2 týdnů po ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
Uhrazením zálohy a kurzovného klienti souhlasí s podmínkami plavecké školy.

Nahoru