Platební podmínky

Klient má možnost rezervace místa v kurzu. Klient je povinen pro účely rezervace složit nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč, a to vždy do 7 dnů ode dne, kdy plavecká škola potvrdí, že místo v kurzu je pro ně (či jeho dítě) rezervováno.

Uhrazená záloha je následně započtena na cenu příslušného kurzu. Zbylou část ceny kurzu je klient povinen doplatit nejpozději do 1. lekce příslušného kurzu.

CENÍK KURZŮ

3.950 Kč – kojenci, batolata a děti do 4 let (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – začínající

3.650 Kč – kojenci, batolata a děti do 4 let (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – pokračující

3.600 Kč – předškolní a školní děti (plavání bez rodičů) – začínající

3.300 Kč – předškolní a školní děti (plavání bez rodičů) – pokračující

6 600 Kč - školní děti - skupina best of (plavání bez rodičů) - pokračující 

5.700 Kč – kondiční plavání (vybraní plavci)

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu 300 Kč na kurz. Sleva se netýká kurzu kondičního plavání, tato cena je již stanovena s věrnostní slevou.

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 300,- Kč.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu kondičního plavání vzniká pouze v době splatnosti kurzovného (hrazeno pololetně) bez ohledu na to, že další sourozenec plave v daném běhu kurzu. Jinými slovy nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu kondičního plavání může vzniknout pouze jedenkrát za pololetí.

ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Možnosti úhrady kurzovného

V hotovosti

Převodem na účet -  264587781/0300, VS: 8888, do poznámky uveďte jméno dítěte, den a čas kurzu

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz

Infinit Kartou

Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

STORNO PODMÍNKY

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

  1. Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

  1. Zrušení s tím, že se uhrazená záloha nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že klientem uhrazená záloha se nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

  1. v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy. Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).
  2. Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o nevratnou zálohu bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů.

NÁHRADA ZA ZMEŠKANÉ LEKCE KURZU

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

  1. rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení nevratné zálohy anebo
  2. vystavit Klubovou Infinit kartu (IK) s kreditem ve výši zmeškaných hodin, po odečtení nevratné zálohy či
  3. přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na Klubovou IK, po odečtení nevratné zálohy, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet. (Klubovou IK lze využít na služby, které nabízí společnost Infinit s.r.o. ve všech svých pobočkách).

Volba způsobu kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci je na rodiči.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@plavani-zabicka.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o nevratnou zálohu a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

ABSENCE KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek viz.výše. Kurzovné se však nevrací.

Nahoru