Desatero plavání v Žabičce

Desatero plavání v Žabičce
17.5.2018
Čemu je třeba se u plavání věnovat a co není tak důležité? Na co se zaměřit, abyste si lekce užili naplno?
  • Respektujeme individualitu a psychomotorický vývoj dítěte

Každé dítě je jedinečné a vyniká jinými schopnostmi a dovednostmi. Je třeba jej sledovat a zaměřit se na jeho psychomotorický vývoj. Nesrovnávejte své dítko s ostatními. 

  • Dodržujeme hygienu

Je velmi důležité, aby každý rodič i dítko dodržovali zásady správné hygieny. Osprchovali se mýdlem bez plavek a plenek, umyli si vlasy, pokud se budou potápět a maminky se odlíčily. Dodržováním správných hygienických návyků nám napomůžete udržet kvalitu vody v našich bazénech v nejvyšší kvalitě. Stačí opravdu málo…

  • Přicházíme včas

Na lekci přicházíme v dostatečném předstihu, abychom stihli řádnou hygienu a v klidu se na lekce připravili. Doporučujeme být na bazénu chvíli před začátkem lekce, aby si dítko přivyklo bazénovému prostředí a naladilo se na lekci.

  • Věnujeme se plně svému dítěti

Lekce plavání je aktivita, při které si užijete společně strávený čas. Na lekcích se soustřeďte na své dítko a pokyny instruktorky, ať si z lekcí odnesete co nejvíce. 

  • Otužujeme se s radostí

Jednou z přidaných hodnot plavání je i s ním spojené otužování na začátku lekcí. Rodič je dítěti vzorem, proto by měl otužování brát s úsměvem a přenést pozitivní naladění i na dítě. Pravidelné otužování se projeví nižší nemocností Vašeho dítěte a to za to přece stojí!

  • Potápíme se všichni

Rodič je pro dítě vzor, rádo po něm opakuje, napodobuje ho. Proto je důležité, aby šel rodič příkladem a na lekcích se potápěl stejně jako dítě. Dítěti je třeba předat jistotu a pozitivně ho na potápění naladit. 

  • Po lekcích nespěcháme

Po lekcích je důležité dodržet proces aklimatizace, kdy dítko pomalu přivyká nižší okolní teplotě, než byla v bazénu (vířivce, páře). Proto setrvejte v areálu Sportcentra minimálně 30 minut po závěrečné hygieně ve sprše. Toto platí především v chladných měsících. Pokud v závěru navštívíte páru, doba aklimatizace se prodlužuje.

  • Svačíme až po lekci

Lekce plavání je pro děti fyzicky náročná. Z tohoto důvodu doporučujeme před lekcemi minimálně 30 minut nejíst a ponechat svačinku až po lekci, aby při lekcích nebylo dítku těžko.

  • Pomůcky z lekce ponecháme kamarádům na další hodinu

Pomůcky používané při lekcích ponechte po ukončení lekce u bazénku, potřebujeme je pro děti z navazujícího kurzu. Pokud potřebujete dítko zabavit v páře, vezměte si vodolepku, nebo balónek.

  • Nebojím se zeptat

 Pokud Vám není něco jasné, nejste si jistí provedením cviku, zeptejte se instruktorky v lekci či po lekci. Dotazy týkající se rezervačního systému a provozu kurzů Vám rádi zodpovíme na telefonu, e-mailu či si „Žabičku“ nechte zavolat slečnami z recepce. Informací je spousta, nebojte se ptát, rádi Vám je předáme!

Nahoru