Příspěvky na plavání - aneb jak to vlastně je?!

Příspěvky na plavání - aneb jak to vlastně je?!
16.03.2021

Zpravidla každá zdravotní pojišťovna přispívá na pohybové aktivity dětí, mezi které samozřejmě patří i plavání. Jaké jsou obecné podmínky a jak postupovat?

V rámci takzvaných preventivních programů pro zdraví mají rodiče pro své děti nárok na čerpání příspěvku na mnohé pohybové aktivity, mezi které je zařazeno také plavání kojenců a větších dětí. Každá pojišťovna má svá pravidla, na základě kterých Vám příspěvek poskytne, takže je třeba se konkrétně informovat, nicméně nejčastější požadavky jsou velmi podobné:

  • délka trvání kurzu alespoň tři kalendářní měsíce

  • za kurz jste uhradili pojišťovnou minimálně stanovenou částku (většinou je třeba, aby kurzovné bylo 1000,- a výš)

  • příspěvek se pohybuje mezi 300,- až 1000,-

  • příspěvěk je poskytován 1x ročně (na daný kalendářní rok jej lze uplatnit zpravidla do konce listopadu).

O detailech čerpání je třeba se informovat na pobočce vaší pojišťovny, dnes vše najdete také na internetu. Zpravidla je třeba doložit potvrzení o úhradě kurzovného - někdy postačí účtenka, jindy vám dá pojišťovna také vlastní formulář.

Jak na to v Žabičce?

Pokud máte plaváčka v Žabičce a budete chtít čerpat příspěvek na plavání, je to jednoduché. Za provedenou platbu dostanete daňový doklad, který můžete uplatnit. Při úhradě kurzu v hotovosti, stravenkami či platební kartou dostanete účtenku, na které je uvedena částka, jméno plaváčka i termín trvání kurzu. Zároveň vám bude na email zaslána faktura - daňový doklad, s uhrazenou částkou a případně vypočítaným doplatkem. Při platbě převodem obdržíte fakturu zaslanou na váš email. Pokud hradíte nejprve pouze zálohu kurzovného, na faktuře bude vypočítaný doplatek kurzovného. Po úhradě doplatku převodem si stačí u nás nechat fakturu potvrdit, že byl doplatek uhrazen. Pokud budete doplatek hradit v hotovosti, stravenkami nebo platební kartou obdržíte od nás účtenku, která slouží jako potvrzení o úhradě doplatku. Obě formy dokladu je poté možné na pojišťovně uplatnit. 

Máte-li v Žabičce dva a více plaváčků, a budete chtít potvrzení na každého z nich, doporučujeme hradit kurzovné zvlášť za každé dítko. Uhradíte-li částku dohromady, můžeme vám vystavit pouze jeden daňový doklad. Není totiž možné částku rozdělit na více dílů.

Aby byla faktura přijata jako bezchybný daňový doklad, nemusí obsahovat razítko ani podpis - když i přes to bude na pojišťovně vyžadován, nemáme problém vám je doplnit.

 

Tak s úsměvem do vody!

Nahoru